Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György
Műszaki Technikum és Gimnázium

A Váci SZC Műszaki Szakgimnáziuma és Gimnáziuma diákétkeztetéssel kapcsolatos rendszabályai:

 
1. Az iskola ebédet biztosít tanulói számára. A menzások az első osztályfőnöki órán feliratkoznak a „Menza igénylés” lapon. Minden étkezőnek ld kell töltenie az „Étkezésigénylő” lapot, melyet 2017. szept.7-ig kell a menzapultnál leadni. Továbbiakban a mentapultnál jelzik be- és kilépési szándékukat. Aki később veszi igénybe az étkezést, az első étkezést megelőzően kell kérni és leadni az „Étkezésigénylő” lapot.
 
2. Az ebédért fizetendő térítési díj mértékét törvényi felhatalmazás alapján Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozza meg.
Váci SZC Műszaki Szakgimnáziuma és Gimnáziuma menza étkezéseinek biztosítása, irányítása, étkezések nyilvántartása és azok díjának beszedése a Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatal irányításával történik.
 
3. Kedvezmények igénylése:
 
A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 50%-át normatív kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: kedvezményes étkezés)
   • az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
   • az 1-8. felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
   • az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha tartósan beteg vagy fogyatékos, feltéve, hogy a gyermek nem részesül ingyenes étkezésben, mert nevelésbe vették vagy utógondozói ellátásban részesül.
 
4. Az étkezésért fizetendő térítési díjat a tárgyhó 10. napjáig vagy a csekken lévő fizetési határidő betartásával kell befizetni. Fizetés módja: csekk vagy utalás.
 
5. Az adott hónapban fel nem használt térítési díjat a következő hónap térítési díjába beszámítjuk. A túlfizetés a jogviszony megszűnésekor vagy a menzáról történő kijelentkezéskor kerül készpénzes kifizetésre.
Az adott napi étkezés lemondására előző nap 10.00. óráig van lehetőség a menzapultnál személyesen vagy az alábbi telefonon: 27/317-077/121.mell, Mo:30/1972357. A hét első tanítási napján nem áll módunkban visszatérítést adni, kivéve, ha távollétet az előző hét utolsó munkanapján jelzik. Hiányzás után az étkezés újbóli igénybevételére akkor van lehetőség, ha a visszaérkezés tényét legkésőbb a tárgynapot megelőző nap 10:00 óráig jelzik.
 
6. Beiratkozás menzaigényléssel, a kilépés nyilatkozat aláírásával és a tartozás egyeztetésével és kifizetésével történik. 2 havi nem fizetés esetében, ha felszólítás ellenére sem rendezi a tallózását a tanuló, akkor az étkezésből kizárjuk, illetve a felhalmozott tartozás adatait behajtás kezdeményezésére továbbítjuk.
 
7. Minden tanuló kötelessége étkezési kártyájának használata, amely személyre szóló és nem átruházható. A kártya elvesztését vagy otthonfelejtését a legrövidebb időn belül jelezni kell a menzapultnál.
 
8. A konyhai eszközök (poharak, kancsók, evőeszközök, tányérok stb.) nem vihetők el.
 
Vác, 2017.06.40.
 
Vác Város Önkormányzat
Gazdasági Hivatala
 
 
Étkezésigénylő letöltése: