Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György
Műszaki Technikum és Gimnázium

A VSZC Boronkay György Műszaki Szakgimnáziuma és Gimnáziumába a 2020-2021-es tanévre 9. évfolyamra felvett tanulók listája


OM azonosítók növekvő sorrendbe lettek rendezve
 

 


Felvételi jegyzék (ideiglenes rangsor)

 • 2010  NYEK angol(h) német(k) gimnázium: 
 • 2020  NYEK német(h) angol(k) gimnázium: 
 • 2030  NYEK angol, gimnázium: 
 • 2040  NYEK angol, informatika: 
 • 2050  NYEK angol, gépész: 
 • 2060  NYEK angol, elektronika: 
 • 2070  NYEK angol, környezetvédelem: 
 • 2080  NYEK angol, vegyészet: 
 • 2140 informatika: 
 • 2150 gépész: 
 • 2160 elektronika: 
 • 2170 környezetvédelem: 
 • 2180 vegyész: 
 • 2190 sport: 
 • 2210 gimnázium: 

8. osztályosok jelentkezése új kódokra

Tisztelt Szülők! Tisztelt Általános Iskolai Osztályfőnökök!

A 8. osztályosok középiskolai felvételi eljárásában 2020. március 19-én és 20-án lesz lehetőség új kódokat beírni és a sorrenden módosítani. Ezt technikailag ugyanúgy kell végrehajtani, mint az első jelentkezést, de kérjük, hogy telefonon vagy e-mailben jelezzék nekünk is, hogy mi az új beírt kód!

Fontos szabály, hogy új iskolát már nem lehet beírni, tehát csak a már szereplő iskolákhoz lehet új kódokat rögzíteni. Az tulajdonképpen mellékes, hogy meglévő kódot nem lehet törölni, hiszen valamit nem akarnak, azt rakják a sor végére.

Ismételten szeretném kihangsúlyozni, hogy a véglegesített sorrend az eddig elért pontszámoktól függetlenül „kívánságlista” legyen, mert mindenféle híreszteléssel szemben NEM kerül hátrányba a jelentkező, ha olyan kód van elöl, ahová esélytelen a bejutás, mert a jelentkezéseket Győrben egy számítógépes rendszer szortírozza, s folyamatosan az elért pontok függvényében tölti fel a rendszert. Tehát biztosan nem előzhet meg egy alacsonyabb pontszámú diák egy magasabb pontszámút csak azért, mert az utóbbi előrébb rangsorolt egy kódot.

Ugyanakkor az is fontos, hogy mindenkit csak egy kódra lehet felvenni! Tehát ha valaki bejutott egy kódra (amit legelőrébb rangsorolt), akkor már nem lehet arra hivatkozni, hogy „bejutott volna egy másikra is”. Ezért is fontos, hogy a rangsor kívánságlista legyen! 

Tisztelettel:

Fábián Gábor

igazgató

 


Szóbeli meghallgatások időbeosztása: 


Tájékoztató a központi írásbeli felvételiről 8. osztályosoknak

 

A központi írásbeli felvételi dolgozatok megtekintése

 

A központi írásbeli felvételi dolgozatok megtekintésének

időpontja: 2020. január 29., szerda, 8-16 óráig, 

helyszíne: iskolánk díszterme.

 

Ennek jogszabályi keretei a következők:

A középfokú felvételi eljárás keretében tett központi írásbeli felvételi vizsga vizsgadolgozatának értékelésére vonatkozó, az iskola által hozott döntés ellen – jogszabályban meghatározott eljárás szerint – a szülő, a tanuló, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén fellebbezést nyújthat be.

Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatairól a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben másolatot kap, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. 

A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, az Nkt. 38. § (9) bekezdése szerinti fellebbezést a hivatalnak címezve, a vizsgát szervező iskolában kell benyújtani. Az iskola a fellebbezést az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi a hivatalnak.

A felvételizők és szüleik a fenti napon a díszteremben vehetik át a felvételi dolgozatok másolatát, illetve a kinyomtatott értékelő lapot is. Az esetleges észrevételeket egy formanyomtatványon azonnal jelezhetik, de legkésőbb másnap (január 30.) 16 óráig. Kérjük, a kitöltött nyomtatványhoz csatolják az eredményeket tartalmazó értékelő lapot is! Az észrevételekről szóló határozatokat, illetve az esetleg módosított értékelő lapokat legkésőbb február 3-án postázzuk!


 


Az írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2020. január 18. szombat, 10 óra.

Betegség esetén pótidőpont: 2020. január 23. csütörtök, 14 óra (orvosi igazolás szükséges).

Kérjük a vizsgázókat, hogy a vizsga kezdete előtt 30 perccel jelenjenek meg és foglalják el helyüket a kijelölt tantermekben! (terembeosztás a mellékletben látható, illetve az aulában is ki lesz függesztve).

Itt a felügyeletet ellátó tanár ellenőrzi a személyazonosságokat, ezért mindenki hozza magával személyi igazolványát (vagy más fényképes igazolványt).

A vizsga szabályainak ismertetés után, 10-10.45-ig a magyar nyelv, majd 11-11.45-ig a matematika feladatlapok megírására kerül sor. A feladatlapot kék színű golyóstollal kell kitölteni! Magyar nyelvnél semmilyen segédeszköz nem használható. Matematikánál csak körzőt, vonalzót, a rajzok elkészítéséhez ceruzát lehet használni.

A kijavított feladatlapok megtekintése: 2020. január 29-én, szerdán, 8-16 óra között lehetséges. Ekkor az értékelő lapok is elvihetők. 

Melléklet: A jelentkezők terembeosztása  
 


Felvételi ponthatárok 2019-ben (az előző tanév tájékoztató jellegű adatai):