Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György
Műszaki Technikum és Gimnázium

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat tudnivalói

Tanulóink figyelmébe!

A 9 és 10. évfolyamos tanulóink a 2020. szeptember 1-től hatályos Technikumi kerettantervek szerint kezdték meg tanulmányaikat intézményünkben, így nekik – az érvényben lévő jogszabályok alapján – a szorgalmi időszakot követő nyáron nem kell összefüggő szakmai gyakorlatra menniük. Részükre felmenő rendszerben lesz ilyen gyakorlat. Kivétel az informatika ágazat, mert itt nincs összefüggő szakmai gyakorlati követelmény.

A 11. évfolyamos tanulóink a 2018. szeptember 1-től hatályos Szakgimnáziumi kerettantervek szerint kezdték meg tanulmányaikat intézményünkben, így nekik az informatika ágazat kivételével szorgalmi időszakot követően összefüggő (azaz egymást követő munkanapokon teljesítendő) nyári szakmai gyakorlaton kell részt venniük. A 11. évfolyam után egyaránt 140-140 óra (4-4 hét) ezen összefüggő gyakorlat időtartama.

A 13. évfolyamos (más középiskolában érettségizettek részére szervezett 2 éves technikusképzés) tanulóink egybefüggő szakmai gyakorlatának időtartama az érvényben lévő PTT-k szerint:

 • 13.G osztály – SZJ 5 0715 10 06 Gépgyártástechnológiai technikus szak – 160 óra (4hét) – Itt új szabályként jelent meg, hogy amennyiben a diáknak van duális partner céggel kötött munkaszerződése, úgy a képzési programban meghatározottak szerint ott kell az egybefüggő gyakorlatot is letöltenie. Azon diákok, aki pedig nem rendelkeznek munkaszerződéssel az egybefüggő gyakorlatukat az iskolában töltik le.
 • 13.P osztály – SZJ 5 0613 12 03 Szoftverfejlesztő és –tesztelő szak – részükre nincs egybefüggő szakmai gyakorlati követelmény

A továbbhaladás feltétele

Az érintett évfolyam sikeres teljesítését követően a következő évfolyam megkezdésének feltétele az összefüggő gyakorlat elvégzése, mely 11. évfolyam esetén napi 7 órás munkanapokat, a 13. évfolyamot követően 8 órás munkanapokat jelent. A gyakorlat anyagát és az elvégzendő feladatokat az egyes szakokra érvényes kerettantervi leírások tartalmazzák.

A gyakorlat teljesítésének helye

 • a szülő és a diák által keresett munkahelyen, vagy
 • a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott vállalkozásoknál (http://www.isziir.hu honlapon gyakorlati képzésre jogosult szervezetek nyilvántartása menüben szakmacsoportra, azon belül szakképesítésre szűrve)
 • a fenti esetekben a kiválasztott munkahely és az iskola között a gyakorlat idejére szóló EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS-t kell kötni. A megállapodást az iskolánkat fenntartó Váci Szakképzési Centrum és a gyakorlati képzés feltételeivel rendelkező szervezet köti. Az együttműködési megállapodás iskolánk honlapjáról a BORONKAYSOKNAK → ÖSSZEFÜGGŐ NYÁRI SZAKMAI GYAKORLAT menüből tölthető le. Az összefüggő gyakorlat időpontja a nyári szüneten belül a munkahellyel tetszőlegesen egyeztethető.
 • Ha a fenti lehetőségek egyikével sem sikerül gyakorlati helyet találni, akkor az iskolával kapcsolatban álló gazdálkodóknál szervezett munkahelyen, vagy az iskolai tanműhelyben kell a gyakorlatot elvégezni.


A gyakorlat dokumentálása

A tanuló foglalkozási naplóban (füzetben) vezeti a gyakorlati feladatok elvégzését. A nyitólapon szerepeljen a tanuló neve és osztálya, a gyakorlat kezdő- és befejező napja, valamint a munkahely adatai, a tanulóval foglalkozó személy neve és elérhetősége.
A füzetben a napi elvégzett feladatokat kell rögzíteni, a gyakorlatot irányító személy pedig az elvégzést igazolja és a gyakorlat befejezésekor egy végleges érdemjeggyel értékeli. 

A gyakorlat teljesítésének igazolása
A tanuló a gyakorlat befejezését követően, de legkésőbb 2022. augusztus 31-ig eljuttatja a füzetét és a fogadó munkahely által kitöltött, aláírt és lepecsételt igazolólapot az osztályfőnök részére, s ő továbbítja az iskola titkárságára.

Bejelentési kötelezettség

A tanuló 2022. április 4-ig az osztályfőnökének négy példányban leadja a fogadó munkahely által kitöltött és aláírt megállapodást (a határidő lejárta után megállapodásokat már nem tudunk befogadni!), vagy jelzi, ha nem talált külső gyakorlati helyet, és ezért az iskolában kívánja teljesíteni az összefüggő gyakorlatot. Az iskolai gyakorlat pontos beosztásáról a tanév végén adunk tájékoztatást.

Szeretnénk, ha minél több diákunk találna a gyakorlat idejére külső gazdálkodó céget, mert így munkahelyi tapasztalatokat szereznének és valós munkakörnyezetben, a szakhoz illeszkedő valós gyakorlati feladatok megoldásával foglalkoznának!


Vác, 2022. január 25.


Dian János                                         Szlobodnikné Kiss Edit

mb. igazgató                      szakképzésért felelős műszaki igazgatóhelyettes

 
Munkanapló sablon: 
   
Az összefüggő nyári gyakorlat dokumentálása - munkanapló vezetése:    

Igazolólap:    

 • 11E villamosipar együttműködési megállapodás:                        
 • 11G gépészet együttműködési megállapodás:                            
 • 11K környezetvédelem együttműködési megállapodás:            
 • 11K vegyész együttműködési megállapodás:                              

Iskolánkban oktatott ágazatok és szakmák elnevezései és azonosító számai, gyakorlati óraszámok:   

Összefüggő nyári gyakorlat szakmai tartalma a kerettantervek alapján:

 • 11E villamosipar és elektronika ágazat szakmai tartalma:         
 • 11G gépészet ágazat szakmai tartalma:        
 • 11K környezetvédelem ágazat szakmai tartalma:         
 • 11K vegyész ágazat szakmai tartalma:         

Összefüggő szakmai gyakorlat alapvető tudnivalói: