Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György
Műszaki Technikum és Gimnázium

Emléktábla-avatás Ujvári István Tanár Úr tiszteletére

2022-06-23 13:51:00

„Soha semmi sem múlik el egészen. Nem igaz ám, hogy az idő, ahogyan mondani szokták, eljár felettünk, és egy bekötött szájú zsákban magával viszi a tegnap és tegnapelőtt történeteit, illatait, színeit és formáit. Én inkább úgy érzem, hogy az, ami egyszer megtörtént velünk, az soha többé nem válhat meg nem történtté, amíg élünk, megőrizzük magunkban a benyomásait.” A szombati esemény is bizonyíték volt Kassák Lajos szavaira. Ami megtörtént, nem válhat meg nem történtté. Erre emlékeztet majd mindnyájunkat az az emléktábla, amit felavattunk.

          

Ujvári István Tanár Úr 90 éves. Rá emlékeztünk, megállva egy pillanatra, felidézve a Boronkayban már legendás alakját. Az ünnepi esemény kezdetén Tanár Úr kedvenc verse, Reményik Sándor: Templom és iskola című műve hangzott el Gubó Liza 11.-es boronkays tanuló előadásában.Majd dr. Molnár Lajos emlékező gondolatait hallhattuk, aki 31 évig igazgatta a Boronkay Középiskolát, így hosszú éveken át volt igazgatója Tanár Úrnak is. Dr. Molnár Lajos támogatásával indította útjára Ujvári Tanár Úr azt a tehetséggondozó munkát, mely azóta is összetéveszthetetlen védjegye a Boronkaynak.
Dr. Molnár Lajos beszéde az alábbi linken olvasható:  

A hosszú tanári pálya alatt nagyon sok diák köszönhette matematikatudását, és nem mellesleg világlátását, a világ dolgaihoz való hozzáállását Ujvári Istvánnak. Az öregdiákok körében számtalan történet kering óráiról, stílusáról, módszereiről.
Az ünnepi alkalom második szónokaként egykori tanítványa, Papp Miklós idézte fel emlékeit. Ezután az emléktábla leleplezése következett, illetve a megjelent emlékezők, egykori kollégák, iskolánk, a Boronkay-család, a Boronkay Baráti Kör, tanítványok, barátok, tisztelők helyezhették el virágaikat, koszorúikat. 

Dr. Behányi Rita