Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György
Műszaki Technikum és Gimnázium

Javító- és osztályozó vizsgák - 2022. augusztus

2022-08-17 08:58:00

Javító- és osztályozó vizsgák - 2022. augusztus
 

A javító vizsgák 2022. augusztus 25-én (csütörtök) 8.00 órakor kezdődnek. Megjelenés a nevezett időpontban, a vizsgához illő öltözetben az iskola dísztermében, bizonyítvánnyal. Bizonyítvány hiányában a vizsga NEM kezdhető el.

A díszteremben tájékoztatást adunk a vizsgák menetéről, majd ezt követően az írásbeli köteles tantárgyak vizsgája az A020-es teremben kezdődik 8.30-kor. 
Az írásbelik hossza idegen nyelvből 60, matematikából 90 perc. Matematikából csak annak kell szóbelizni, akinek az írásbelije sikertelen volt.
A javító vizsgák vizsgabizottság előtt történnek.
A szóbeli vizsgákra a tájékoztatót, illetve az írásbeli vizsgát követően kerül sor az A014-es teremben.

Az osztályozó vizsgákat a szaktanárok tartják. Egy napon háromnál több tantárgyból osztályozó vizsga nem tehető. A vizsga időpontját a vizsgázónak a vizsgáztató tanárral egyeztetni kell, lehetőleg augusztus 24-26. közötti időpontra. Az osztályozó vizsgáról készült jegyzőkönyveket legkésőbb augusztus 31-én kérem az osztályfőnököktől.
Az egyéni kérésre engedélyezett osztályozó vizsgát az engedélyező határozat mellékletében leírtak szerint kérem megtartani.

A javító vizsgák eredményének kihirdetése kb. 10.30 órakor lesz a díszteremben.

 

Vác, 2022. augusztus 15.

Szlobodnikné Kiss Edit
igazgatóhelyettes