Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György
Műszaki Technikum és Gimnázium

BBB - Bridge - Brück - Boronkay

2022-07-18 08:33:00

A tanév végét mindig mindenki nagyon várja: tanár, diák egyaránt. A hosszú, nehéz, komolyan végigdolgozott év után bizony fizikailag és lelkileg is meg kell pihenni, fel kell töltődni. Idén több kollégánk  ebből a néhány, tanítás nélküli hétből 1 illetve 2 hetet külföldi, angol vagy német nyelven végzett továbbképzésen való részvételre fordít. Minderre az Európai Unió által támogatott Erasmus+ pályázat keretében megvalósuló rövidtávú mobilitási projekt keretében van lehetőség, melynek elnyeréséről május végén értesültünk. 
 


A program három pillérre épül: tanárok külföldi továbbképzéseken való részvétele (15 fő, 7 ország), diákok részvétele külföldön megvalósuló projektprogramban (14 fő, Málta), ill. egy diák egy éves külföldi tanulmányban való részvétele (Németország).

A pályázat célját már a cím is tükrözi: szeretnénk, ha a 21. sz. diákjai – a z, a, b… generáció gyermekei – valóban az ő koruk elvárásainak, kihívásainak megfelelő tartalmú és módszertanú oktatásban része-sülnének; amilyen természetes számukra a modern eszközök használata, olyan természetes legyen számukra az idegen nyelven való kommunikáció, az országhatárokon átívelő gondolkodás, együttmű-ködés a saját kultúrájuk, identitásuk megőrzése, képviselete mellett.
 


Sajnos az elmúlt évek során ezen célok elérését megnehezítette a Covid járvány. 
Az online oktatás – bár más-más módon - mind a tanárokra, mind a diákokra többlet-terhet rótt. 

A diákok elszigetelődtek kortársaiktól, önálló – bár vezetett – módon kellett a tananyagot elsajátítaniuk. Igaz, hogy az internet segítségével már nyelvet is könnyen lehet tanulni, azért a közösség, az anyanyelvi közeg motiváló, fejlesztő hatását semmi sem helyettesítheti. Ugyanúgy nem, mint az órán szemtől szemben tanító tanárt sem. 

Ugyanakkor tanárainknak egyik napról a másikra, szinte varázsütésre kellett a számítógépet használó, különböző applikációkkal zsonglőrködő tech-guruvá válni, aki nemcsak a tananyagot tudja átadni, hanem az üres, fekete képernyőnek magyarázva  felül tud kerekedni a felmerülő technikai nehézségeken, a gyakran pizsamában  csatlakozó diák érdektelenségén. 

Hogyan szervezzük az órát, ha nem mindenki rendelkezik a szükséges felszereléssel, hiszen nem minden családban van mindenkinek saját laptopja, korlátlan net-je, vagy hogyan ellensúlyozzuk a folyamatos online-lét káros testi-lelki hatását? Hogyan oldható meg, hogy az online – mód ellenére ne váljanak net-függővé a diákok? Az órák érdekesek, követhetőek, változatosak legyenek? A diáknak legyen kedve, akarjon és tudjon is tanulni? A tanár ne maradjon magára rengeteg kérdésével, a felmerülő nehézségekkel? - hiszen az egyetemen sokan még a hagyományos módon, könyvekből, kézzel írott jegyzetekből tanultunk.  Sokan még ma is kényszerből használnak modern kütyüket, hiszen egy könyvnek pl. jó illata, különleges tapintása van, melyet a mai diákok nem is ismernek. Pályázatunk célja ezen nehézségek ellensúlyozása volt.
 

A választott kurzusok során a résztvevők az IKT készségek, okos net-használat  mellett nyelvi képességeiket is fejleszthetik. Egy ilyen, idegen nyelvű programban való részvétel nemcsak a szókincset, a hallás utáni szövegértést, az önálló szövegalkotást fejleszti, hanem életre szóló kulturális élményekben is részesíti a hallgatókat. Lehetőséget ad a nehézségek megosztására; új, bevált módszerek átadására; új kapcsolatok, későbbi barátságok, együttműködések kiépítésére. Reméljük, a program jövő évi zárásakor örömmel mondhatjuk el, hogy sikerült kitűzött céljainkat megvalósítani. 
 


 

Kovács Éva