Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György
Műszaki Technikum és Gimnázium

Gyertyagyújtás Boronkay György és felesége síremlékénél

2023-11-10 15:46:00

Mindenszentek ünnepe, vagy a halottak napja, valamint a reformáció egyes keresztény egyházakban kiemelt ünnep.

Ezen napokon sokan virággal és koszorúval keresik fel a temetőkben hozzátartozóik sírját. Gyertyát, mécsest gyújtanak elhunyt szeretteik emlékére. Magyarországon az egyházak ünnepnapjából a fenti napok fokozatosan váltak általános, felekezetektől független, az elhunytakról való megemlékezés napjává. A Boronkay Baráti Kör tagjai az elnökség meghívására 2023. október 31-én gyűltek össze az iskolánk névadója, Boronkay György hamvait tartalmazó síremléknél, hogy méltóképpen emlékezzenek a Tanár Úrra és hű feleségére, Goór Máriára.

Bár kevesen fogadták el meghívásunkat, mégis meghitt hangulat jellemezte a megemlékezést. Felkérésemre Dr. Molnár Lajos, iskolánkat 31 éven át vezető igazgató úr, a Boronkay Baráti Kör elnökségi tagja mondta el gondolatait. Emlékezésében Boronkay György életútjának, személyiségének felidézése mellett beszélt a Boronkay Baráti Kör-ről, annak tevékenységéről, küldetéséről. Összefoglalta a névadóhoz kötődő iskolai hagyományok ápolásának fontosságát, annak kialakított hagyományos rendjét, valamint az ehhez kötődő diák és tanári elismerési rendszert is. Dr. Molnár Lajos kutatja névadónk családtörténetét, s ennek aktuális állásáról, a legújabb eredményekről is beszámolt a jelenlévőknek.  

A megemlékezés résztvevői: Dr. Molnár Lajos (igazgató 1975-2006); Fábián Gábor (1984/D) igazgató (2006-) a BBK elnöke; Veres József (1982/D); Bagyin József (1965/B); Kikillai Gábor (1967/C); Pádár Sándorné Szabó Erzsébet (1962/A); Pádár Sándor (1962/B); Zopcsák László (1957/A);
Erőss Sándor (műhelyfőnök 1982-2012); Molnár Tibor szaktanár (2023-)

 

Az emlékező gondolatok után megkoszorúztuk a síremléket, s meggyújtottuk az emlékezés mécseseit. Boronkay György életútját és szellemiségét hűen tükrözi és idézi a síremléken is olvasható felirat: „Másokért mindent, önmagáért semmit”.

További fényképek az eseményről
(a fotókat Veres József és Dian János készítették)

2023. október 31.    

Dian János, a BBK elnökhelyettese