Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György
Műszaki Technikum és Gimnázium

Hálót adj az éhezőnek, ne halat

2011-01-14 14:00:00
A TÁMOP 2009. tavaszán meghirdetett pályázatára a Boronkay igazgatója, Fábián Gábor és a programban résztvevők kis csapata benyújtotta azt a programot, melyet már évek óta az iskola szervez a tehetségek felkutatásáért és gondozásáért. Majd egy év elteltével, 2009. decemberben kapta az iskola az értesítést, hogy a pályázaton 19 millió forintot nyert, megkezdheti a programot.
Ebből az alkalomból kerestem meg Fábián Gábort, hogy beszéljen a programról, a tehetségekről s a tehetséggondozásról.

Amikor a kiírást elolvastam, azonnal rájöttem, hogy mi ilyen munkát már évek óta folytatunk, s nem kellett mást csinálnunk, mint a gyakorlatban már jól beváltakat írásba foglaltuk. Tehetséggondozó foglalkozásokat, versenyeket általános iskolásoknak és középiskolásoknak rendszeresen szervezünk matematikából, fizikából, idegen nyelvekből és természettudományokból a beiskolázási körzetünkben. A pályázat nyújtotta lehetőségek azonban kibővítették az eddigieket, új programok elindítását is felvállalhattuk. Idén indítottunk angol nyelvű színjátszó kört, komplex természettudományi versenyt, valamint fizikai kísérleti bemutatókat. Mindent meg kell tenni a természettudományok népszerűsítéséért, hiszen ezen tantárgyak tanárképzésében országos, sőt világviszonylatban is komoly gondok mutatkoznak. A program kötelező eleme, hogy minden egyes pedagógusnak, aki részt vesz a programban, egy harmincórás, ingyenes továbbképzésen kell részt vennie ebben a témában 2011 januárjában, itt helyben.

Mi lett a pályázat szlogenje?

Hálót adj az éhezőnek, ne halat – utalva arra a kínai bölcsességre, hogy minden olyanra tudásra meg kell tanítani fiataljainkat, mely piacképes, és a megtanultakból meg is tud majd élni. Három vidéki iskolában Kemencén, Szobon és Rétságon ingyenes felvételi előkészítő foglalkozásokat tartunk azoknak a tanulóknak, akik nem tudják a magánórákat megfizetni. Legyen nekik is esélyük bekerülni a mi iskolánkba, ahol nagyon sok, tehetséges növendék tanul. A program 2011. júniusában ér véget, de igyekeztünk olyan jó kapcsolatokat kialakítani, hogy a sikeres, érdeklődéssel kísért rendezvényeink tovább futhassanak a későbbiekben is. Büszkén mondhatom, hogy negyvenhat váci és Vác-környéki iskolával vagyunk legalább alkalmi, de nagyon sokkal rendszeres kapcsolatban. Eddigi eredményeink elismeréseként 2010. novemberétől hivatalos tagjai lettünk a Géniusz Tehetséggondozó Hálózatnak. Legálisan használhatjuk annak logóját, amely a honlapunkon is látható. Rákattintva az országos központ honlapjára lehet ellátogatni.