Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György
Műszaki Technikum és Gimnázium

Tanévnyitó 2023 - technikusi évfolyamaink részére

2023-09-12 13:54:00

A tanév rendje szerint szeptember 1-jén a technikusi évfolyamaink részére is megkezdődött a 2023/2024-es tanév. A tanévnyitó ünnepséget szokásainknak megfelelően a Tanüzem épületünkben tartottuk, ahol ünnepélyes keretek között kezdhettük a tanévet.


Az ünnepség meghitt hangulata Nagy-Hajzsel Emma 11.N osztályos tanulónk szavalatával kezdődött. Kovács Kálmán tanár úr versét hallgathattuk meg.


Az idei technikusok az utolsó olyan évfolyam, akik választhattak az érettségi bizonyítvány birtokában, hogy a felsőoktatásban, vagy a technikusképzésben folytatják tovább tanulmányaikat. Az utánuk jövő évfolyamok már az új technikumi rendszerben, osztatlan öt éves képzésben vesznek részt, s a 13. évfolyamon az érettségivel egyidőben szerezhetik meg technikusi bizonyítványaikat. Ez azt is jelenti, hogy technikusi tanévnyitónk az új technikumi rendszer bevezetése következtében az utolsó ilyen alkalom.

Fábián Gábor igazgató úr köszöntőjében erre is és az új képzési rendszerből adódó feladatokra, követelményekre hívta fel a figyelmet. A technikusi évfolyamon felnőttként kezeljük diákjainkat, felnőtteket megillető jogokkal és kötelezettségekkel. Ez felelősséget is jelent mindannyiunk számára, s egyben tudatos munkát is a tanévben. Pontos, szorgalmas és lelkiismeretes munkát, jól felkészült tanáraink útmutatásainak befogadását. Folyamatos készülést nem csak a tanév végi vizsgákra, hanem a tervezett továbbhaladási, továbbtanulási irányok megalapozására is. Technikusaink többsége a szakmai bizonyítványának megszerzése után a felsőoktatásban folytatja tovább tanulmányait, többségében mérnöki pályán. Erre is készülni kell, s figyelni, mert komoly változásokat vezettek be a felsőoktatásban – már az oda történő bejutásban is, intézményen belül még a karok között is eltérő bejutási feltételekkel. Technikusi tanulóinktól a hagyományaink továbbéltetése okán elvárjuk a lelkiismeretes tanulást, a pontos munkavégzést, a szakmai tanulmányi versenyekre való motivált felkészülést és ennek eredményeként a tisztes helytállást.

Fábián Gábor köszöntője végén a 2023/24-es tanévet megnyitotta, mindenkinek jó és eredményes munkát, sikeres tanévet kívánt!

Az ünnepség után már kezdődött is a munka. Osztályfőnöki órákkal indult a tanév.


„Építsük a tudás, az emberség házát,
hogy kezünk nyomán szebb legyen a Föld,
nemesebb az érzés, amely lelket lélekkel összeköt,
és munkánkat termékenyítse dúsan hulló áldás!”

Dian János igazgatóhelyettes
(a fotókat Simon-Csernyik Szilvia tanárnő készítette)