Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György
Műszaki Technikum és Gimnázium

Az osztályozóvizsgák időpontja:

  • angol nyelv (11. évfolyam anyagából)  2022. április 4.
  • angol nyelv (12. évfolyam anyagából)  2022. április 5.
  • német nyelv (11. és 12. évfolyam anyagából) 2022. április 6.

A jelentkezési lap leadásának határideje: 2022. március 18.

Angol osztályozóvizsga mintafeladatok: 
A német osztályozóvizsga követelményrendszere: 
NYILATKOZAT osztályozóvizsgához : Az előrehozott idegen nyelvi érettségi letételéhez szükséges osztályozóvizsga 

Az osztályozóvizsgára minden diáknak egy iskolai jelentkezési lapon kell jelentkeznie. Kiskorú tanuló esetén a jelentkezési lapot a szülőnek is alá kell írnia. A vizsgát az igazgató engedélyezi. Az előrehozott érettségihez szükséges osztályozóvizsgára minden tanévben egyszer van lehetőség, a vizsgára március 20. és április 10. között kerül sor. Annak a tanulónak is ekkor kell vizsgáznia, aki majd az őszi érettségi vizsgaidőszakban tesz előrehozott érettségit.
A gimnáziumi képzésben résztvevők a 10. évfolyam május-júniusi vizsgaidőszakában tehetnek először előrehozott érettségit, a technikumi képzésben tanulók a 11. évfolyam október-novemberi vizsgaidőszakában. Az osztályozóvizsgát mindkét képzési formában tanuló diákjaink ugyanabban az időpontban teszik le, ugyanabból a tananyagból.

Azoknak a tanulóknak javasolt az előrehozott érettségi vizsga idegen nyelvből, akik
középfokú C-típusú nyelvvizsgával rendelkeznek, vagy felkészültségük és tudásuk
megvan ahhoz, hogy sikeres középfokú C-típusú nyelvvizsgát tegyenek. 
A B2-es komplex nyelvvizsgával jelentkező tanulók mentesülnek az osztályozóvizsgán az „Íráskészség” feladatrész megírása alól.

Az osztályozóvizsgára való jelentkezés feltételei 10. évfolyamon tanulók esetén:
- idegen nyelvből a tanuló 10. félévi, 9. év végi, illetve 9. félévi eredményének átlaga legalább jó (4), legalább B2-es nyelvi szintű tankönyvből tanuló csoportba jár órára

Az osztályozóvizsgára való jelentkezés feltételei 11. évfolyamon tanulók esetén:
- idegen nyelvből a tanuló 11. félévi, 10. év végi, illetve 9. év végi eredményének átlaga legalább jó (4), legalább B2-es nyelvi szintű tankönyvből tanuló csoportba jár órára

A vizsga értékelése az alábbiak szerint történik:

  • 85-100% - jeles
  • 70-84% - jó
  • 55-69% - közepes
  • 40-54% - elégséges
  • 0-39% - elégtelen

Az érettségi vizsgára való felkészüléshez nagy segítséget nyújthatnak a korábbi évek feladatsorai
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok

Az élő idegen nyelvi érettségi részletes követelményrendszere, témakörei 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2024/elo_id_nyelv_2024_e.pdf