Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György
Műszaki Technikum és Gimnázium

A 80 éves Ujvári tanár úr köszöntése

2012-06-18 13:38:00

Tisztelettel köszöntjük a 80. születésnapját a közeljövőben ünneplő Ujvári István tanár urat, sok-sok öregdiák egykori matematika tanárát, néhány osztály volt osztályfőnökét, a Boronkay Baráti Kör ma is tevékeny tiszteletbeli elnökét.

Az alábbiakban olvashatják Pádár Sándor írását, amely a BORONKAY BARÁTI KÖR 14. SZ. HÍRLEVELÉBEN jelent meg.

Ujvári István 1954-ben kezdte tanári pályafutását a váci 8. sz. Gépipari Technikumban. Több mint ötven évet dolgozott ugyanabban az iskolában, de tevékenysége messze túlnyúlik iskolánk keretein. Munkásságának jellemzői az igényesség, a precizitás és a sokoldalúság. A teljesség igénye nélkül álljon itt néhány példa a gazdag pályája során végzett feladataiból: matematika tanár, kollégiumi nevelőtanár, oktatási eszközök tervezője, pályaválasztásért felelős tanár, egyetemi felkészítő tanár, pályázatíró, tanulmányíró, tankönyvíró tanár, tehetségkutató-tehetségfejlesztő pedagógus. Mindenképpen fel kell sorolnunk még a tanár úr iskolatörténeti, váci várostörténeti és egyháztörténeti kutatásait is. Ő volt a Boronkay-kultusz egyik megteremtője, és a Boronkay Baráti Kör alapítója is.   

Ujvári tanár úr hosszú életútja során számos kitüntetést kapott, ezek közül olvasóink tájékoztatására kiemeljük az ’Apáczai Csere János Pedagógiai Díjat’, a ’Pro-Urbe Vaciensis’ díjat és a ’Tragor Ignác Emlékérmet’.  
 
Szívből gratulálunk a tanár úrnak, és további munkájához egészséget kívánunk!  
 

Pádár Sándor interjúja az ünnepelttel

– részlet – 

Pádár Sándor: Kedves tanár úr! A BORONKAY BARÁTI KÖR HÍRLEVELÉNEK  olvasói jórészt olyanok, akik ezt az iskolát csak tanulmányaik 4 éve alatt ismerték, akkor is tanulói „alulnézetből”, viszont kíváncsiak arra a négy évtizedre is, amelyet a tanár úr itt töltött a katedrán. Elmondaná, mit emelne ki ebből a 40 évből?

Ujvári István: Szívesen. Kezdjük egy korrekcióval: az iskolával való kapcsolatom jóval több, mint 40 év. Ezek csak az aktív tanári évek. Megelőzi néhány hónap szerződéses munkaviszony, amikor egyetemistaként kollégiumi nevelő is voltam itt, valamint a hivatalos nyugdíjazást követő évek, óraadó minőségben. Ezeket követően is az iskola múltjával (évkönyv-szerkesztés, iskolamúzeum) és az öregdiákok szervezésével foglalkozom. Mindez megközelíti a hat évtizedet. Ilyen hosszú idő alatt az iskola is sokat változott. Én legszívesebben korszakokra bontanám ezt, és a meghatározó igazgatók nevéhez kötném. Így lenne: 
– Gyalmos-korszak (1950-1959)
– Mérnök-igazgatói éra (1959-1975)
– A dr. Molnár Lajoshoz (1975-2006), majd
– Fábián Gáborhoz (2006-tól) kapcsolódó tanévek.
 
 
P.S.: Lehetne ezeket a korszakokat néhány találó mondattal jellemezni?
 
U.I.: Megpróbálhatom.
Az első egy igazi „hőskor” volt. A tantestület tapasztalatlanságából, a forradalom iskolánkhoz kapcsolódó eseményeinek következményeiből az óriási tapasztalattal és tekintéllyel rendelkező dr. Gyalmos János igazgató mentett ki bennünket. Ebben az akkor új iskolatípusban a tanulói összetétel olyan volt, hogy a városi közvélemény inkább valamiféle „nívósabb inasiskolának” aposztrofált minket.
A mérnökigazgatók meglehetősen különböző dolgokra helyezték a hangsúlyt. Volt, aki (gyakori távollétével) előidézte a lazaságot, és volt, aki katonás fegyelmet követelt. Az egyik a helyi pártszervek minden kívánságát (pl. társadalmi munkák) végrehajtotta, és volt, aki csak az iskolát fejlesztette. (Hőközpont, tanüzem bővítés). Ezek az évek voltak a kabinetrendszerre való átállás, a sportpálya-építés, és a szemléltető-eszköz készítés, de a régi tablók elégetésének időszaka is. Ami közös volt: a gyakorlati munka és a műszaki elméleti tárgyak elsődlegessége, melyeknek a közismereti tárgyak csak „szolgálóleányai” voltak.
Dr. Molnár Lajos 31 éve alatt az iskola sokat fejlődött. Ez köszönhető a fenntartó szervekkel való jó kapcsolatának is, de döntően emberi tulajdonságainak (hivatásérzet, kompromisszumkészség, stb.). Szervezési újításai – főleg a kéttannyelvű előkészítők, a tehetséggondozás, valamint a korszerű műszaki tudományok tanításának bevezetése terén – a valamikori „középkáderképzőt” az ország legjobb szakközépiskolái közé vitték. Nagy érdeme még az új iskolaépület elkészülése, mely – bár kikerült a város középpontjából – a legszebb váci iskola lett.
Fábián Gábor első igazgatói éveiben töretlenül emelkedett hírnevünk, melyet elsősorban a sorozatban és több tárgyban elért országos versenyeredmények táplálnak. De az igazgató – mint egykori tanulónk és kollégánk – érzékeny az iskola múltjára is. (Évkönyv, Iskolamúzeum indítása). Céltudatossága, határozottsága biztatónak látszik az iskola jövőjét tekintve a következő – bizonyára sok új problémát felvető – évekhez is. (...)
 
A cikk teljes terjedelmében itt található, a BORONKAY BARÁTI KÖR HÍRLEVELÉNEK 14. lapszámának 5-6. oldalán: 
 
 
Ujvári tanár úr a Boronkay Baráti Kör tavalyi összejövetelén