Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György
Műszaki Technikum és Gimnázium

A radioaktív sugárzás hatása a babnövénykék korai fejlődésére

2011-10-11 07:00:00

A tavalyi (2010-11 tanévben) radiológiai laboratóriumi gyakorlatunk szabadon választott kísérlete a különböző radioaktív dózissal besugárzott estike és paprikavirág magjainak elültetése, felnevelése, fejlődésük megfigyelése volt. Ezekben a kísérletekben gyanús volt, hogy a „közepes erősségű” dózisnál nagyon szép növények fejlődtek.

A most végzett kísérletünk eredményeit csoportonként nem kevesebb, mint 50 bab vizsgálatából kaptuk. A babokat vizes vattán neveltük fel 8 napon át. Mértük minden egyes bab kezdeti tömegét, a 8-dik napon pedig a növényke (gyökér nélküli) tömegét, a megmaradt sziklevelek tömegét, és a növény hosszát. A nyolc nap mindegyikén, locsoláskor minden babról fényképet készítettünk. Jegyzőkönyvben rögzítettük mindegyik babról fejlettsége állapotát, illetve a tapasztalt penészedést.

A babcsoportokat ugyanazzal a sugárforrással sugároztuk be, gamma- és béta-sugárzással. A dózisokat az ugyanazon forrás és geometria használata miatt a besugárzási idővel adtuk meg. Besugárzási idők percekben mérve: 0 (kontroll), 0,5, 1, 1,5, 2,5, 5, 6, 10 és 25.

A mérési eredményeket az átlag és a szórás értékekkel jellemeztük elsőnek. Majd megvizsgáltuk a tömegek és a hosszak csoportonkénti eloszlásait is.

Megállapítottuk, hogy besugárzásaink hatottak a babnövények csírázási rátájára, fejlődésének ütemére. Ezeket a hatásokat részletesen is megfogalmazzuk. Ellenőrző kísérleteink értékelése azonban e rezümé leadásakor még tart.

Hujbert Kata és Kalácska Eszter

a váci Boronkay György Műszaki Középiskola 10.G és 10.B osztályos tanulói

 

Egy rövid filmrészlet a babszemek csírázásáról (ez csak demonstrációs felvétel, a valódi kísérlet többszáz babbal tötént):