Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György
Műszaki Szakgimnáziuma és Gimnáziuma

Drámanap 2017-2018-as tanév - KIÍRÁS

2017-10-12 17:14:00

Évfolyamprojekt a Boronkay György Műszaki Szakgimnázium és Gimnázium 10. osztályosai számára:

Téma: RÍTUSOK- mítoszok, mondák, mesék alapján

Feladat: az osztályoknak egy ősi történetet kell bemutatniuk elsősorban mozgással, zenével, énekkel, tánccal, fényjátékkal vagy vizuális jelekkel.  Lehet akár teljesen szöveg nélküli az előadás, vagy halandzsa versekre, mondókákra, ismétlődő hangzó szövegelemekre építő. A szövegnek nem kell, hogy értelme legyen, de a ritmusa mindenképpen fontos.

Kötelező szerkezeti modell:
1. kialakult rend van - 2. a rend felbomlik – 3. káosz uralkodik el – 4. a régi világ megsemmisül – 5. új rend alakul ki – 6. ünnepel a közösség

Javasolt történetek: A vízözön, Jónás könyve, Eszter könyve, A tékozló fiú története, A krétai labirintus: a Minotaurus legyőzése, Kőmíves Kelemen, stb.
Javasolt szövegek:
- gyermekmondókák,
- Weöres Sándor Rongyszőnyeg kötetének versei, Táncdal, Hangcsoportok 
- törzsi varázsénekek,
- osztály által kitalált törzsi varázsénekek
- (bármilyen) tankönyvi definíciók 
- dalszövegek
- ritmusos halandzsanyelvi szövegek

Két példa az előadásra:

1.    A vízözön
-    A kialakult rend: a színtéren diákok sakkoznak, csocsóznak, pingpongoznak, egy szerelmes pár táncol, egy család piknikezik, valaki kutyát sétáltat, másvalaki pl. palacsintát árul – harmonikus zene szól, a szereplők arca harmonikus, mozgása ismétlődő, de nyugalmat közvetítő, teljes fény van
-    A rend felbomlik: beront a békés emberek közé néhány rendbontó: a játékokat elcsalják, a játékok kellékeit ellopják, a lányt/fiút elcsábítják/ a gyerekeket elrabolják, mire a szülők veszekedni kezdenek, a kutyát a gazdája ellen uszítják, a gazdi felrúgja a (plüss kellék javasolt) kutyát, szétesik a mozgás, zene, lassan elsötétül a terem
-    Káosz uralkodik el: villódzó erős fények, különböző kellemetlen hatású erős hang zajjá fokozódik, össze-vissza rohangálnak az emberek, összeütköznek, lenyomják egymást, egymás fölé akarnak kerekedni, valaki győz átmenetileg, más a földre kerül stb.
-    A régi világ megsemmisül: egy csoport színes szalagokkal (pl. kék, zöld, szürke, fekete) a hullámzó tengert táncolja, vagy karmozdulatokkal ábrázolja, s lassan kiszorítja a színről az összes szereplőt.
-    Bejön a színtérre egy fiú és egy lány, lassan táncolni kezdenek előbb külön-külön, majd egymással, majd egyre többen jönnek be, s variálják a táncot, mígnem mindenki a színre lép, s akkor körtánccá változik a mozgás, erős, színes fények, örömzene.  (A történet kitalálhatóvá tétele és a humor miatt a színre lépők hozhatnak magukkal egy-egy plüssállatot, s ezeket vagy a közönség soraiban ülőkre bízzák, vagy egy bárkát építenek előtte pl. székekből, s belehelyezik a játékállatokat. Szellemes megoldás lehet, ha az első táncos pár alakít ki egy „bárkát” pl. székekből a közönség köré.)

2.    Eszter könyve

-    Kialakult rend: 
Azt játssza az osztály, hogy egy város főterén mindenki nyugodtan éli az életét, valamilyen tevékenységet végez. Ezt be lehet mutatni úgy, hogy szoborjátékban beállnak az osztály tagjai akár az Amerikából jöttem, mesterségem címere játéknál, majd valamilyen jelre ritmusos mozgásba kezdenek pl. a kovács-kalapál, az árus ugyanazt a mondókát ismétli, a fazekas korongot forgat ülő helyzetben, az idomár és állat a felugrást-leülést gyakoroltatja ugyanazokkal a mozdulatokkal.
Megjelenik a király a kíséretével, s a tömeg üdvözlő tapsba/ énekbe/mozgásba kezd.
Átalakul a szín: az osztály tagjai a király közvetlen környezetének szereplőivé válnak, szórakoztatni kezdik a királyt és kíséretét: italt töltenek (ismétlődő mozgással, akár a bábjátékban), ételt szolgálnak fel, zenélnek és táncolnak neki.
-    A rend felbomlik:
Egy ember megtámadja a királyt (pl. hátulról le akarja szúrni, de valaki elkapja a karját a kiszolgáló személyzetből pl. őrök közül) egy másik megvédi, a király feljegyezteti a tettet.
Lányok jönnek, táncolnak/tapsolnak/dobolnak/mondókát mondanak/kacagnak/
A király jelez a legdíszesebb ruhába öltözött lánynak, aki látványosan elutasítja a királyt. Zűrzavar támad: mindenki össze-vissza rohangál, zajong, stb.
A király megmentője kézen fog egy lányt, és a király elé vezeti. Csönd támad. Csak a két szereplő, a király és a lány szerepelnek, harmonikus mozgással, beszéddel, zenével kommunikál, a többiek csöndben ülve nézik őket.
-    Káosz keletkezik:
Jön egy szereplő, aki a csöndben ülők háta mögé kerülve, minden másodikat megjelölve hangosan ordítva őrjöngeni kezd. A király bólint.
Óriási zűrzavar támad ismét, lehet ugyanaz, mint a nyitókép, csak eltorzított mozgással, hangokkal, mondókákkal, fényjátékkal. A király megmentője kézen fogja a király választottját, az előbbi jelenetben szereplő lányt, és a király elé viszi. A tömeg lecsendesül, de torz pózokba merevül szoborjátékszerűen.
A lány kézen fogja a királyt és bólint hívóan a zűrzavart keltő felé. 
A lányok táncolnak, énekelnek, zenélnek, s ételt, italt töltenek a 3 szereplőnek: király, királyné, vendég, a zűrzavart keltő személy.
A királyné beáll a torz mozdulatokban pózolók közé a király megmentőjével, kézmozdulata vádló a zűrzavart keltő irányában.
-    A régi világ megsemmisül:
A király tapsol/zenél/stb., s ennek hatására a szobrok ünneplő emberekké változnak, a „bűnöst” kiszorítják a térről, a királyt, királynét és a megmentőt ünneplik. 
-    Új rend alakul ki és a közösség ünnepel:
Örömzene,-tánc, -fények stb.

A projekt menete és a játékszabályai:
-    az osztály egésze vegyen részt a projekt megvalósításában, a választott történet tömör összefoglalójáról és a feladatok felosztásáról adjon le munkatervet 10. 02-ig.
-    Havonta írjon rövid (10-25 mondat) beszámolót a munkafolyamatról.
-    Készítsen (5 perces) werkfilmet, azaz filmes dokumentációt a munkafolyamatról 2018.01.20-ig!
-    Készítsen plakátot, amelyben az előadást reklámozza 2018.01.20-ig!
-    Az előadásnak figyelembe kell vennie, hogy nem sértheti senki méltóságát! Ügyeljenek arra, hogy pl. a romboló erők megjelenítésénél kerüljék a divatos ellenségkijelölési módszert. Ellenkező esetben leállítjuk az előadást.
-    Írjanak a bemutató napjára min. 25 mondatos beszámolót, amelyben értékelik az osztály munkáját és a projektet.
-    Önállóan dolgozzanak, de konzultációs lehetőségük van. Javasolt mentorok: a magyar-, zene-, rajz-, informatikatanáruk, osztályfőnökük.
-    4 magyarórát fordíthatnak a projektmunkára, amiből egy duplaórát főpróbára kapnak az előadást megelőző 10 napban.
-    A bemutató napján (=drámanap) 01.26-án a lepakolásra kijelölt teremben rendet hagyjanak maguk után a program végeztével.
-    az előadás időtartama 10-50 perc lehet.

A drámanap időpontja: 2018.01.26 péntek

A drámanap helyszíne: a díszterem.

Kérdéseikkel forduljanak hozzám mint a projektfelelős tanárukhoz: G.Teiszler Mária F 18-as kabinet, e-mail: teiszlerm@gmail.com

Sok sikert kívánok!

G.Teiszler Mária