Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György
Műszaki Technikum és Gimnázium

Javító - és osztályozó vizsgák 2021

2021-08-10 13:26:00

A javító vizsgák 2021. augusztus 26-án (csütörtök) 8.00 órakor kezdődnek

Megjelenés a nevezett időpontban, a vizsgához illő öltözetben az iskola dísztermében, bizonyítvánnyal.
Bizonyítvány hiányában a vizsga NEM kezdhető el.
A díszteremben tájékoztatást adunk a vizsgák menetéről, majd ezt követően az írásbeli köteles tantárgyak vizsgája az A020-es teremben kezdődik 8.30-kor.
Az írásbelik hossza idegen nyelvből 60, matematikából 90 perc.
A többi tantárgyból központi írásbeli vizsga nincs, Ők csak a vizsgabizottság előtt adnak számot tudásukról. Az írásbeli vizsgán a felügyeletet Wachtler Viktor látja el. 
Matematikából csak annak kell szóbelizni, akinek az írásbelije sikertelen volt.
A javító vizsgák vizsgabizottság előtt történnek.
A vizsgabizottság tagjai: Sipos Brigitta, Tamás Angéla, Trieb Veronika, Szabó Attila, Ács Krisztina, Simon-Csernyik Szilvia.
A vizsgabizottság elnöke: Trieb Veronika
 A szóbeli vizsgákra a tájékoztatót illetve az írásbeli vizsgát követően kerül sor az A014-es teremben.
Az írásbeli feladatsorokról illetve szóbeli tételekről a munkaközösség vezetők gondoskodjanak.

Az osztályozó vizsgákat a szaktanárok tartják. Egy napon háromnál több tantárgyból osztályozó vizsga nem tehető. A vizsga időpontját a vizsgázónak a vizsgáztató tanárral egyeztetni kell, lehetőleg augusztus 24-28 közötti időpontra. Az osztályozó vizsgáról készült jegyzőkönyveket legkésőbb augusztus 31-én kérem az osztályfőnököktől. 
Az egyéni kérésre engedélyezett osztályozó vizsgát az engedélyező határozat mellékletében leírtak szerint kérem megtartani.

A javító vizsgák eredményének kihirdetése kb. 10.30 órakor lesz a díszteremben.
Kérem az érintett osztályfőnököket, hogy 10 órára jöjjenek be a bizonyítványok megírása végett.
Az érintett tanulók névsora a mellékletben található.


Vác, 2020. augusztus 10.

    Kaszás Gyula
    igazgatóhelyettes