Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György
Műszaki Technikum és Gimnázium

Javító- és osztályozó vizsgák 2018

2018-08-21 09:38:00

A javító- és osztályozó vizsgák 2018. augusztus 29-én (szerda) 8.00 órakor kezdődnek.

Megjelenés a nevezett időpontban, a vizsgához illő öltözetben az iskola dísztermében, bizonyítvánnyal. Bizonyítvány hiányában a vizsga NEM kezdhető el.
A díszteremben tájékoztatást adunk a vizsgák menetéről, majd ezt követően az írásbeli köteles tantárgyak vizsgája az A 020-es teremben kezdődik 8.30-kor.
Az írásbelik hossza idegen nyelvből 60, matematikából 90 perc.
A többi tantárgyból központi írásbeli vizsga nincs, Ők csak a vizsgabizottság előtt adnak számot tudásukról. Az írásbeli vizsgán a felügyeletet Rabné Hallai Judit látja el. 
Matematikából csak annak kell szóbelizni, akinek az írásbelije sikertelen volt.
A javító vizsgák vizsgabizottság előtt történnek.
A vizsgabizottság tagjai:    

  • Daróczi Éva                
  • Jendrék Miklós
  • Kemenes Tamás
  • Gyetván Károly

A vizsgabizottság elnöke: Juhász Erzsébet
 A szóbeli vizsgákra a tájékoztatót illetve az írásbeli vizsgát követően kerül sor az A014-es teremben.
Az írásbeli feladatsorokról illetve szóbeli tételekről a munkaközösség vezetők gondoskodjanak.

Az osztályozó vizsgákat a szaktanárok tartják. Egy napon háromnál több tantárgyból osztályozó vizsga nem tehető. Több tantárgy esetén a vizsga időpontját a vizsgázónak a vizsgáztató tanárral egyeztetni kell.

A javító és osztályozó vizsgák eredményének kihirdetése kb. 11.00 órakor lesz a díszteremben.
Kérem az érintett osztályfőnököket, hogy 10 órára jöjjenek be a bizonyítványok megírása végett.
Az érintett tanulók névsora a mellékletben található.


Vác, 2018. augusztus 22..

                                                    Kaszás Gyula
                                                    igazgatóhelyettes