Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György
Műszaki Technikum és Gimnázium

Tanáraink kéthetes tanár-továbbképző kurzuson

2018-06-21 15:36:00

A Váci Szakképzési Centrum Boronkay György Műszaki Szakgimnázium és Gimnáziuma pályázatával egy iskolán belüli nyelvi és módszertani megújulást szeretne elindítani, különös tekintettel a 2017/18-as tanévben újra indult két tanítási nyelvű képzésre vonatkozóan. 

Az idegen nyelven történő oktatás egyik alappillére a helyes, biztos és magas szintű nyelvismeret, másik alappillére pedig a szaktárgya mellett az idegen nyelvet is jól ismerő, beszélő tanár, ezért alapvető fontosságúnak tartjuk ezen két pillér biztosítását, megerősítését. Emellett az is fontos, hogy a 20. században megszerzett tudásunkat és eszköztárunkat a 21. században élő diákok és a környezet elvárásaihoz igazítsuk, azaz: korszerű ismereteket tanítsunk korszerű módszerekkel a tőlünk megszokott magas színvonalon. 

Ezen célok elérése érdekében 8 kollégánk (angol, angol-francia, angol-magyar, angol-történelem, matematika-fizika-angol szaktanár, matematika-műszaki tárgyak), akik már korábban is részt vettek a két tanítási nyelvű képzésben, ill. a jövőben csatlakozni szeretnének 2 hetes tanár-továbbképző kurzuson vesz részt az Egyesült Királyság, Írország, Olaszország és Hollandia városaiban. 

A módszertani kurzusokon való részvétel eredményeként a kollégák megújíthatják módszertani eszköztárukat, új megközelítési, feldolgozási lehetőségeket tanulhatnak, ami által sokkal színesebb, változatosabb, modern technikai eszközöket felhasználó, interaktív órákat tarthatnak, a diákokat aktív részvételre, kreativitásra, kritikus gondolkodásra ösztönözve, nevelve. A CLIL kurzuson résztvevők megismerhetik a módszer lényegét, alkalmazási, adaptálási lehetőségeit, a kollégák közötti együttműködés szerepét. 

Az anyanyelvi, nemzetközi környezetben megvalósuló angol nyelvű képzések minden résztvevőnél jelentős fejlődést hoznak majd a nyelvi kompetenciák terén, passzívvá vált tudásuk felfrissül, emellett kulturális, történelmi ismeretszerzésre adnak lehetőséget, autentikus anyagokat gyűjthetnek, melyeket a tanórákba beépíthetnek, felhasználásukkal új segédanyagot fejleszthetnek.

Projektünk célja továbbá személyes kapcsolatok kialakítása révén nemzetközi együttműködés, cserekapcsolat kialakítása. 

A projekt rövidtávú, azonnal érezhető hatása lesz a résztvevők szakmai kompetenciáinak fejlődése mellett európai dimenziókban való gondolkodásuk, látókörük szélesedése, motiváltságuk, magabiztosságuk erősödése, az együttműködési képességek elmélyülése. A diákok számára érzékelhető hatás pedig az lesz, hogy kreatívabb, változatosabb, őket jobban motiváló, aktivizáló órákon sajátíthatják el a nyelvet az általuk gyakran használt informatikai eszközök felhasználásával úgy, hogy közben nem csak a tudásuk, hanem a személyiségük, gondolkozásuk, kulturális tájékozottságuk is fejlődik.

Hosszabb távon szeretnénk, ha az elindított változások, az átadott, megosztott tapasztalatok minél több tárgy tanításában megújulást hoznának, ill. további kollégák csatlakoznának a két tanítási nyelvű képzéshez, a sikeresen kialakított nemzetközi projektekhez.

M. Kovács Éva

Angol nyelvű fordítás:  

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.