Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György
Műszaki Technikum és Gimnázium

A 2011-es magyar nyelv OKTV

2011-06-15 07:00:00

2011. április 1-jén, a bolondok napján került sor a magyar nyelv OKTV döntőjére a Kossuth Klub épületében. Mint résztvevő számolhatok be az eseményről – amiről eleinte legfeljebb csak reménykedtem - írja Lipusz Kinga a verseny élményeiről.

 

Az első fordulóban, november 10-én, feladatlapot kellett kitölteni három óra alatt – mind a 180 percre szükségem volt. A feladatok megoldásához a négyéves középiskolai nyelvtan tananyagot kellett ismerni. 
A második fordulóra bejutott 60 diáknak ezután kezdődött a neheze: három megadott téma közül egyről 20-30 oldalas esszét kellett postára adni január 26-ig. Választhattunk: az eufemizmus mai példáit vesszük szemügyre, stilisztikai elemzést írunk kortárs drámaírók műveiről, vagy az igekötők és a névutók karrierjével foglalkozunk. Mivel én leginkább talán a nyelvstruktúra és a szókincs változásait szeretem figyelni, ezért a harmadik mellett döntöttem. Ugyan mit lehet névutókról meg igekötőkről írni? – kérdezhetné bárki, ahogyan kérdezték is sokan tőlem, néha még én is magamtól. Aztán valamit mégis sikerült... A 30 oldalas dolgozatomban előbb a két szófaj közös kialakulásáról írtam, vázolva azokat a tulajdonságokat is, amelyek a mai napig összekötik őket. Azután a névutóktól el kellett búcsúznom, hogy amennyire tőlem telik, mélyebben és világosabban közöljem mindazt, amit a mai nyelvhasználat új igekötős igéiről gondolni vélek. A be igekötővel alkotott új formákra tértem át – amelyekből tapasztalhatóan sokat hallunk mostanában –, ilyenekre például, hogy: becsörömpöl ’csörömpölve bemegy’, bealszik ’belekerül a mély alvásba’, belassul ’nagyon lelassul’, becsillan ’megcsillan’, behal ’nagyon meglepődik’, bekólázik ’vki eltelik kólával’ (hasonló a bereggelizik), becsillámoz (hajat) ’csillámmal szórja be a teljes felületet (hajat)’. Érezhető, hogy sok példa szlenges hatású, de a következőkre ez (talán mondhatjuk) nem igaz: betart (szabályt) a régebbi megtart helyett, bekategorizál ’kategóriába sorol’, beszabályoz ’szabályoz’. A dolgozatomhoz gyűjtött 125 újnak tekinthető be igekötős igealakot én is, hogy úgy mondjam, bekategorizáltam: csoportokat állítottam fel, természetesen a szakirodalomra támaszkodva. A kategóriák a be igekötő jelentései szerint alakultak: némelyik igén a be irányt jelöl (ez ősi tulajdonsága), máshol a cselekvés lezárulását érzékelteti, megint más esetekben pedig egyéb aspektusokat kölcsönöz az igének. Az esszé végén megpróbálkoztam egy irányt kijelölni, hogy hogyan látom alakulni az új be igekötős igék jövőjét: részben a divat motiváló ereje is közrejátszik abban, hogy sokszor használjuk a „be”-t, de egy-egy funkció elég erősnek tűnik ahhoz, hogy később is találkozhassunk bizonyos típusú be igekötős igékkel. 
 
Lipusz Kinga
 
A dolgozatomat elfogadták, szép pontszámot kaptam, és így esett, hogy április 1-jén lehetőségem nyílt a zsűri kérdéseire válaszolni, amik mind a dolgozattal kapcsolatban merültek fel. Kevés ilyen hosszú 10 percet éltem át, mint akkor – mind a 32 döntős ennyit tölthetett odabent, a zsűri előtt. Mikor végre kijöttem, nagyon fáradtnak éreztem magam, tele a felgyűlt feszültséggel és izgalommal, amit egészen addig vittem magammal. Nagy szükségem volt felkészítő tanárom, Gergelyi Katalin támogatására, nyugtató és biztató szavaira, ahogyan a versenyzés során végig: iránymutatása, munkája, biztatása nélkül biztosan nem sikerült volna a kezdeti álomképeket felváltani egy valóságos 4. hellyel. Köszönöm. 
Lipusz Kinga Orsolya
11/A