Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György
Műszaki Technikum és Gimnázium

Új Kádink lett az Úr 2011. esztendejében - Híradás, némi ismeretterjesztéssel

2011-06-14 14:36:00

Minden évben nagy csinnadrattával rendezzük meg iskolánkban a kádi-választást. (A német tschintarata szó hangos zenét, v. a bécsi német tschinnadra, tschingtaratata a fúvószenekarok hangjának utánzását jelenti. A kifejezés legkorábban a 19. sz. derekán csindaratta formában került a nyelvünkbe.)

Szóval az idén is nagy volt a felhajtás, és megint látványos választási harcban dőlt el a Kádi személye (Kádi = arab eredetű szó, a törökök kázi-nak ejtik, a mohammedán népeknél a vallástörvény szerint ítélő bíró. Az oszmán-török kadi átvétele, forrása az arab kádí, a kadá ‘eldönt’ származéka.)

2011-ben - de ha stílszerűek akarunk lenni, akkor a Hold járásán alapuló arab naptár szerinti 1432-ben, mert a csak a vallási életben használatos iszlám naptár más eseménytől, 622. július 16-tól, azaz Mohamed próféta „futása” Mekkából Medinába napjától, a hidzsra-tól számítja az időt -, szóval a  kemény kampány után (kampány = hadjárat; rövid ideig tartó, intenzív tevékenység, a nemzetközi szó a francia campagne ‘síkság, katonai táborozás, hadjárat’ alapján, feltehető német közvetítéssel jutott el hozzánk.) Nieberl Olivér lett az iskola bölcs diákigazgatója, s mint azt a képen láthatjuk, éppen a levitáció állapotában irányítja az intézményt.
 
 
(levitáció = valamely test lebegő állapotban tartása elektromos vagy mágneses tér segítségével, vagy másik értelemben az egyik legmegmagyarázhatatlanabb jelenségek egyike, amikor az ember a földtől elemelkedik, a fizika törvényeinek ellentmondóan súlytalanul lebeg. Maga a kifejezés a latin levitatio szóból ered, melynek jelentése: könnyed lebegés. Egyesek úgy gondolják, csupán ügyes bűvésztrükkről van szó, mások szerint azonban a szellemileg, lelkileg emelkedett személyek valóban képesek lebegni. Sok ilyen leírást ismerünk, melynek főszereplői spirituális tanítók vagy vallási vezetők – ám ezek a történetek többnyire a múlt homályába vesznek, és már nem bizonyítható az igazságtartalmuk. Így hát mi is olvasóinkra bízzuk a Boronkay Kádi-választásán történt levitáció értelmezését. :-)  Az első filmben 23:23-nál ellenőrizhető a levitáció jelensége.
 
Az alábbiakban Pataki Sándor felvételein elevenítjük fel az emlékezetes pillanatokat.